Yüzey hatalarının tespiti için kullanılan bir muayene metodudur. Hataların muayene yüzeyine açık olması gerekmez. Muayene yüzeyine bir manyetik akı uygulanması durumunda yüzeyde bulunan süreksizlikler üzerinde, yüzeyde konumlanma durumuna bağlı olarak, kaçak akı oluşur. Bu arada muayene yüzeyine ferromanyetik tozlar serpilirse bu tozlar kaçak akılar tarafında çekilerek süreksizlikler üzerinde toplanır. Böylece süreksizliklerin yerleri tespit edilebilir.

Uygulama Alanları

Ferromanyetik bütün malzemelere uygulanabilir.

Sınırlamalar

Ferromanyetik olmayan malzemelere uygulanamaz. Süreksizlik uygulanan manyetik alan yönüne uygun açıda konumlanmamış durumda ise belirlenemez. Büyük parçalar için çok yüksek mıknatıslama akımları gerekebilir. Muayene yüzeyinin çok pürüzlü olması sonucu olumsuz etkiler. Muayene yüzeyinde boya veya kaplama varsa bunun kalınlığı muayene sonucunu doğrudan etkiler. Genellikle muayene sonucunda mıknatıslık giderimi ve son temizlik gibi ilave işlemler yapılması gerekir.

Uygulama

  • 1. Muayene yüzeyinde Ön-temizlik
  • 2. Gerekiyorsa mıknatıslık giderimi
  • 3. Mıknatıslama akımının uygulanması
  • 4. Ferromanyetik tozların püskürtülmesi
  • 5. Mıknatıslama akımının kesilmesi
  • 6. İnceleme
  • 7. Değerlendirme ve rapor hazırlama
  • 8. Mıknatıslık giderimi ve son-temizlik

Kullanılan EN ve ISO Standardları

Genel:

EN ISO 9934-1 – Tahribatsız muayene-Manyetik Parçacık Muayenesi-Bölüm 1: Genel kurallar

Kaynak:

EN ISO 17638 (Eski EN 1290) – Kaynakların Tahribatsız Muayenesi – Manyetik Parçacık Muayenesi
EN ISO 23278 (Eski EN 1291) – Kaynakların Tahribatsız Muayenesi – Manyetik Parçacık ile Muayene – Kabul Seviyeleri


Dökümler:

EN 1369 – Dökümler-Manyetik parçacık muayenesi

Çelik dövmeler:

EN 10228-1 – Çelik dövmelerin tahribatsız muayenesi-Bölüm 1: Manyetik parçacık muayenesi

Çelik borular:

EN 10246-12 – Çelik boruların tahribatsız muayenesi-Bölüm 13: Dikişsiz ve kaynaklı çelik boruların yüzey kusurları için manyetik parçacık muayenesi