Tolerans çeşitleri ve sembolleri yazımızda bulabilirsiniz. Paralellik, diklik, yalpalama ve doğrusallık gibi tolerans simgelerinin görünüşlerini öğrenebileceksiniz. Ayrıca tolerans çeşitlerinin ingilizce karşılıklarını da bulabilirsiniz.

Tolerans çeşitlerinin ingilizce karşılıkları

 • Doğrusallık: Straightness
 • Düzlemsellik: Flatness
 • Dairesellik: Circularity (roundness)
 • Silindiriklik: Cylindricity
 • Bir çizginin şekli: Profile of a line
 • Bir yüzeyin şekli: Profile of a surface
 • Paralellik: Parallelism
 • Diklik:Perpendicularity
 • Açısallık: Angularity
 • Konumm: Position
 • Eş eksenlilik: Concentricity
 • Simetriklik: Symmetry
 • Yalpalama: Circular runout
 • Toplam yalpalama: Total runout

TOLERANS ÇEŞİTLERİ VE SEMBOLLER

Çerçeve Çeşitleri

İlave Semboller

Çerçeve Elemanları